Sat. Oct 16th, 2021

मुख्यमंत्री महोदय, पत्रकारांना अद्यापही रेल्वे प्रवासाची परवानगी नाही. राज्य सरकारने घोषणा केली. पण, रेल्वेला लेखी पत्र अजून दिलेले नाही. पत्रकारांचा रेल्वे प्रवास अजूनही अशक्यच.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *