Fri. Apr 16th, 2021

‘चांद्रयान-२’

भारताच्या महत्त्वाकांक्षी ‘चांद्रयान-2’ जुलै मध्ये प्रक्षेपण

भारताचे महत्त्वाकांक्षी ‘चांद्रयान-2’ चे दुसऱ्या चांद्रमोहिमेचे प्रक्षेपण 9 जुलै ते 16 जुलै दरम्यान होणार आहे….