Sat. May 15th, 2021

clean state

देशातले महाराष्ट्र तिसरे स्वच्छ राज्य

स्वच्छ सर्वेक्षण २०१९ अंतर्गत केलेल्या सर्वेक्षणानुसार स्वच्छतेमध्ये महाराष्ट्राने तिसरा क्रमांक मिळवला आहे. या सर्वेक्षणानुसार छत्तीसगडने…