Sun. Apr 11th, 2021

credit

केनियन खासदाराने औरंगाबादमध्ये येऊन चुकवली 34 वर्षांपूर्वीची उधारी!

1985 मध्ये केनियाचा एक तरुण शिक्षणासाठी औरंगाबादमध्ये आला होता. मौलाना आझाद महाविद्यालयासमोरील वानखेडेनगरात एका घरात…