Sun. Mar 7th, 2021

Donkey

पंढरपूरमध्ये वाळू उपसा प्रकरणी पोलीसांनी घेतली 43 गाढवं ताब्यात!

पंढरमधून चक्क 43 गाढवं पोलीसांनी ताब्यात घेतली आहेत. या गाढवांना एनिमल वेलफेअर सेंटरमध्ये पाठवण्यात येणार असल्याचेही सांगण्यात येत आहे.

देशात गाढवं खाणाऱ्यांच्या प्रमाणात वाढ, गाढव प्राणी नामशेष होण्याच्या मार्गावर!

एखाद्याला निर्बुद्ध किंवा बुद्धू म्हणताना त्याची तुलना जरी गाढवाशी केली जात असली, तरी प्रत्यक्षा गाढव…