Wed. Apr 21st, 2021

Employment Generation

‘मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमा’चा शुभारंभ, 5 वर्षांत 10 लाख रोजगारनिर्मितीचं लक्ष्य

राज्यातील युवा उद्योजकांसाठी स्वयंरोजगारास प्रोत्साहन देणाऱ्या महत्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम’चा शुभारंभ मुंबईतील वरळी येथील…