Thu. Mar 4th, 2021

hostel

मुरबाड मध्ये वसतिगृहातील जेवणात आढळली पाल

मुरबाड मधील धक्कादायक प्रकार वसतिगृहात रात्रीच्या जेवणात मुलांना ताटामध्ये  पाल आढळल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला आहे. मुरबाड मध्ये  म्हसा…