Thu. Apr 22nd, 2021

pass out

आता पाचवी आणि आठवीचे विद्यार्थीही होणार नापास!

आत्तापर्यंत पाचवी आणि आठवीच्या विद्यार्थ्यांना नापास करण्यात येत नव्हतं. केंद्रीय कायदा मंत्रालयाच्या मोफत व सक्तीच्या…