Mon. Apr 19th, 2021

PHONE DIRECTORY

जेव्हा पत्नीच्या हाती लागला ‘त्याचा’ पासपोर्ट!

कोणत्याही व्यक्तीच्या महत्त्वाच्या ओळखपत्रांपैकी महत्त्वाचं document म्हणजे पासपोर्ट. जगातल्या कोणत्याही भागात तुमचं भारतीयत्व सिद्ध करण्यासाठी…