Wed. Apr 14th, 2021

Sher Shivraj Hai

छत्रपती शिवाजी महाराजांचे वेगळेच रूप झळकणार ‘शेर शिवराज है’ या चित्रपटातून

शिवाजी महाराजांची स्तुती करणारे काव्य बऱ्याच शिवभक्तांना मुखोदगत आहे. या अजरामर स्तुतीकाव्याचा इथे उल्लेख करण्यामागे…