Fri. Apr 16th, 2021

shivaji mharaj

राज्यात छत्रपती संभाजी महाराज यांचा जन्मोत्सव उत्साहात

स्वराज्याचे दुसरे छत्रपती मानल्या जाणाऱ्या छत्रपती संभाजी महाराज यांचा जन्मोत्सव आज राज्यभरात  मोठ्या आनंदाने साजरा केला…