Sat. Apr 10th, 2021

Tractor

या कारणास्तव तरूणाला जीवंत जाळले!

जाळून मारण्याच्या घटना काही नविन नाहीत, अशातच सेलू तालुक्यातील ब्राम्हणगाव येथे नालीच्या जुन्या वादातून तरुणास जाळून मारण्याची घटना…