Sat. Nov 27th, 2021

अतिवृष्टीमुळे कोल्हापूर जिल्ह्यातील ‘हे’ 9 ST मार्ग बंद!

अतिवृष्टीमुळे कोल्हापूर- गगनबावडा, गडहिंग्लज- नांगनुर, चंदगड- आजरा, कुरूंदवाड- बस्तवाड, दानोळी- कवठेसार, कागल- बस्तवडे, कागल- बाणगे, गगनबावडा- कोल्हापूर आणि आजरा- चंदगड या नऊ मार्गावरील ST वाहतूक पूर्णपणे बंद करण्यात आली आहे, अशी माहिती परिवहन विभाग नियंत्रक रोहन पलंगे यांनी दिली.

कोल्हापूर -रत्नागिरी मार्गावर केर्ली रस्त्यावर पाणी आल्याने वाठार बोरपाडळेमार्गे पर्यायी मार्ग चालू आहे.

संभाजीनगर- राधानगरी मार्गावर हळदी येथे रस्त्यावर पाणी आल्याने कुर्डू शेळेवाडीमार्गे वाहतूक सुरू आहे.

इचलकरंजी- कागल- मार्गावर माणकापूर येथे पाणी आल्याने पर्यायी पाचमैल मार्गे वाहतूक सुरू आहे.

इचलकरंजी-नृसिंहवाडी मार्गावर शिरढोण पुलावर पाणी आल्याने शिरढोणपर्यंत वाहतूक सुरू आहे.

इचलकरंजी नृसिंहवाडी मार्गावर लाट- हेरवाड पुलावर पाणी आल्याने पर्यायी पाच मैल मार्गे वाहतूक सुरू.

गारगोटी-किल्ला पाल मार्गावर रस्ता खराब झाल्याने पर्यायी मालवाडी मार्गे वाहतूक सुरू आहे.

मलकापूर -गावडी मार्ग अंशत: बंद आहे.

कुरूंदवाड-लाट-हेरवाड मार्गावर हेरवाड येथे पुलावर पाणी आल्याने पाच मैलमार्गे वाहतूक सुरू आहे.

कुरूंदवाड-टाकळे दानवाड मार्गावर दानवाड ओढ्यावर पाणी आल्याने दत्तवाडमार्गे वाहतूक सुरू आहे.

कुरूंदवाड-शिरोळ धरणगुत्ती मार्गावर धरणगुत्ती रस्यावर पाणी असल्याने इचलकरंजी/ जयसिंगपूरमार्गे वाहतूक सुरू आहे.

कुरूंदवाड-अकिवाट-राजापूर मार्गावर राजापूर पुलावर पाणी आल्याने आकिवाट टाकळीमार्गे वाहतूक सुरू आहे.

कागल- इचलकरंजी मार्गावर माणकापूर येथे पाणी आल्याने हुपरीपर्यंत वाहतूक सुरू आहे.

राधानगरी- काटीवडे मार्गावर पुलावर पाणी असल्याने पर्यायी गुडाळमार्गे वाहतूक सुरू आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *