Fri. Jun 21st, 2019
0Shares

कर्क

मन प्रसन्न राहील.

धार्मिक कार्य संपन्न होऊ शकते.

धनप्राप्तीचा उत्तम योग आहे.

0Shares

Leave a Reply

%d bloggers like this: