कर्क

कर्क

मन प्रसन्न राहील.

धार्मिक कार्य संपन्न होऊ शकते.

धनप्राप्तीचा उत्तम योग आहे.

Exit mobile version