Tue. Aug 20th, 2019

रविवारी मेगाब्लॉक; ‘असं’ असेल वेळापत्रक!

0Shares

विविध कामांसाठी रेल्वे प्रशासनाकडून येत्या रविवारी मेगाब्लॉक घेतला जाणार आहे.  माटुंगा ते मुलुंड डाऊन धिमा मार्ग, सीएसएमटी ते चुनाभट्टी, वांद्रे दोन्ही मार्गावर व चर्चगेट ते मुंबई सेन्ट्रल दोन्ही जलद मार्गावर ब्लॉक असेल. हार्बरवरील लोकल फेऱ्या रद्द करण्यात आल्या असून मध्य रेल्वे मुख्य मार्ग व पश्चिम  रेल्वेवरील लोकल फेऱ्या उशिराने धावतील.

मध्य रेल्वे –

माटुंगा ते मुलुंड डाऊन धिमा मार्ग स.११.२० ते दु.३.५० वा

परिणामतः माटुंगा ते मुलुंड दरम्यान डाऊन दिशेने जाणाऱ्या धिम्या मार्गावरील लोकल जलद मार्गावर वळवण्यात येतील. धिम्या मार्गावर विद्याविहार, कांजूरमार्ग, नाहूर स्थानकात लोकल थांबणार नाहीत.

पश्चिम रेल्वे –

चर्चगेट ते मुंबई सेन्ट्रल दोन्ही जलद मार्गावर  स.१०.३५ ते दु.३.३५ वा

परिणामतः चर्चगेट ते मुंबई सेन्ट्रल दरम्यान दोन्ही जलद मार्गावर ब्लॉक घेण्यात येत असल्याने त्या स्थानकादरम्यानची लोकल सेवा धिम्या मार्गावर वळवण्यात येणार आहे.

हार्बर मार्ग  –

सीएसएमटी ते चुनाभट्टी,वांद्रे दोन्ही मार्गावर

अप मार्ग-स.११.१० ते दु.३.४० आणि डाऊन मार्ग- स.११.४० ते दु.३.४० वा

परिणामतः सीएसएमटी ते वाशी, बेलापूर, पनवेल, वांद्रे, गोरेगाव दरम्यानच्या दोन्ही मार्गावरील लोकल सेवा रद्द करण्यात आल्या आहेत. कुर्ला ते पनवेल दरम्यान विशेष लोकल चालवण्यात येतील.

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *