Sun. Aug 18th, 2019

सायन उड्डाणपूल 20 एप्रिल ते 20 जून पर्यंत बंद राहणार

0Shares

सीएसएमटी पुल दुर्घटनेनंतर सर्वचं धोकादायक पूल दुरूस्तीचे काम सुरू करण्यात आले आहे. सायन उड्डाणपूलाच्या कामासाठी हा पूल वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आला आहे. 20 एप्रिल ते 20 जून या दोन महिन्यांच्या कालावधीसाठी हा पूल बंद ठेवण्यात येणार आहे. वाहतुकीच्या दळणवळणासाठी हा पूल महत्त्वाचा आहे. यामुळे वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी पर्यायी मार्गाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. या पुलाच्या बेअरींग बदलण्याच्या कामासाठी हा पूल बंद करण्यात आला आहे.

सायन पुलाऐवजी चुनाभट्टीकडून राष्ट्रसेविका राणी लक्ष्मीबाई या मार्गाने वळवण्यात आली आहे. यासाठी पूर्वमुक्त मार्गाचा वापर करता येणार आहे. सकाळी आणि संध्याकाळी अशा दोन वेळामध्ये एकाच मार्गाने प्रवास करता येणार आहे.

बेअरिंग दुरूस्तीसाठी सायन पूल बंद

सीएसएमटी पुल दुर्घटनेनंतर सर्वचं धोकादायक पूल दुरूस्तीचे काम सुरू करण्यात आले आहे.

यामध्ये सायन उड्डाणपूलाचा देखील समावेश करण्यात आला आहे.

सायन उड्डाणपूलाच्या कामासाठी हा पूल वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आला आहे.

20 एप्रिल ते 20 जून या दोन महिन्यांच्या कालावधीसाठी हा पूल बंद आहे.

वाहतुकीच्या दळणवळणासाठी हा पूल महत्त्वाचा  आहे.

वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी पर्यायी मार्गाची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

सायन पुलाऐवजी चुनाभट्टीकडून राष्ट्रसेविका राणीलक्ष्मीबाई या मार्गाने वळवण्यात आली आहे.

सकाळी आणि संध्याकाळी अशा दोन वेळामध्ये एकाच मार्गाने प्रवास करता येणार आहे.

 

 

 

 

 

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *