Thu. Sep 29th, 2022

‘जय महाराष्ट्र’ची विशेष मोहिम

भारताची प्रतिज्ञा म्हणतोय शुभम अंकुलगे

भारताची प्रतिज्ञा म्हणतेय गौरी आव्हाड

 

भारताची प्रतिज्ञा म्हणतोय देवंश गाडगीळ

 

भारताची प्रतिज्ञा म्हणतोय अद्वेत डोंगर

 

भारताची प्रतिज्ञा म्हणतोय आर्यन पाटील

 

भारताची प्रतिज्ञा म्हणतेय सनम मुल्ला

भारताची प्रतिज्ञा म्हणतेय सुरभी मटले

भारताची प्रतिज्ञा म्हणतेय अर्पिता बोरकर

भारताची प्रतिज्ञा म्हणतोय विघ्नेश काकड

भारताची प्रतिज्ञा म्हणतोय वेदांत सानप

भारताची प्रतिज्ञा म्हणतेय श्रावणी बेंद्र

भारताची प्रतिज्ञा म्हणतोय सार्थक गुगले

भारताची प्रतिज्ञा म्हणतेय किर्तिमालिनी गायकवाड

भारताची प्रतिज्ञा म्हणतेय अंकुशा गाडे

भारताची प्रतिज्ञा म्हणतोय फरहान शेख

भारताची प्रतिज्ञा म्हणतेय प्रांजल भामरे

भारताची प्रतिज्ञा म्हणतेय साई गीव

भारताची प्रतिज्ञा म्हणतेय श्रुती काळे

भारताची प्रतिज्ञा म्हणतेय तनिष्का-त्रीशा कांबळे

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Copyright © 2021 All rights reserved. | jaimaharashtranews.com.