Fri. Oct 23rd, 2020

breaking news

शेतकऱ्यांपेक्षा बेरोजगारांच्या आत्महत्या जास्त, NCRB चा अहवाल

नॅशनल क्रॉइम ब्यूरो (NCRB) रेकॉर्ड नुसार देशात बेरोजगारांच्या आत्महत्येचे प्रमाण वाढले आहे. NCRB ही गृहमंत्रालयार्गत…