Mon. May 17th, 2021

degree

4 पदव्या 8 पदविका… जेलमध्ये ‘त्याने’ पूर्ण केले 12 अभ्यासक्रम!

बी.ए. (अर्थशास्त्र), बी.ए. (राज्यशास्त्र), एम.ए. (अर्थशास्त्र), एम. ए. (राज्यशास्त्र), डिप्लोमा इन फिनान्शियल मॅनेजमेंट, डिप्लोमा इन…