Mon. Jun 14th, 2021

district magistrates

राज्यात संचारबंदीला सुरूवात होण्यापूर्वी मुख्यमंत्र्याकडून घेतली जाणार महत्वपूर्ण बैठक

मुंबई : राज्यात संचारबंदीला सुरूवात होण्यापूर्वी मुख्यमंत्री राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त यांच्यासोबत एक महत्वपूर्ण…