Sat. Jun 12th, 2021

farms

शेतात अचानक वर्तुळाकार भगदाडं, शेतकऱ्यांमध्ये भीती!

बुलडाणा जिल्ह्यातील मलकापूर तालुक्यातील काळेगाव(हरसोडा) जवळील रावळगाव शिवारात झालेल्या पावसादरम्यान भला मोठा आवाज झाला. शेतकऱ्यांनी…