Mon. Jun 14th, 2021

MIT

“धर्मनिरपेक्ष गणपती बाप्पाला घोषित करा राष्ट्रदेव!”

भारतात ज्याप्रमाणे  राष्ट्रगीत आहे, राष्ट्रचिन्ह आहे, राष्ट्रीय प्राणी आहे  त्याप्रमाणे राष्ट्रदेवही असावा; अशी अजब मागणी…