Thu. Sep 23rd, 2021

Thailand

66 वर्षीय थायलॅंडचा राजा, 40 वर्षीय बॉडिगार्ड आणि …

थायलॅंडचे राजा वजिरालॉंगकॉर्न यांनी राज्याभिषेक करण्यापूर्वी आपल्या खाजगी सुरक्षारक्षकासोबत लग्न केले आहे. त्यामुळे वजिरालॉंगकॉर्न यांनी…