वृषभ

वृषभ 

मन प्रसन्न राहील.

विद्यार्थ्यांसाठी दिवस शुभ आहे.

धनप्राप्तीचा उत्तम योग आहे.

Exit mobile version