Saturday, June 15, 2024 03:35:51 PM

Punekar facing Water crisis
पुणेकरांसमोर पाणीकपातीचे संकट

खडकवासला प्रकल्पातील चार धरणात मिळून केवळ २३ टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे. त्यामुळे, पुणेकरांना पाणीटंचाईच्या संकटाला सामोरे जावे लागणार आहे.

पुणेकरांसमोर पाणीकपातीचे संकट
water shortage

पुणे, १६ मे २०२४, प्रतिनिधी : खडकवासला प्रकल्पातील चार धरणात मिळून केवळ २३ टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे. पुणे शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या खडकवासला, टेमघर, पानशेत आणि वरसगाव या चार धरणांमध्ये एकूण ६. ७० टीएमसी म्हणजे २३ टक्के इतका पाणीसाठा शिल्लक आहे. पुणे शहराला दोन महिने पुरेल इतकाच पाणी साठा शिल्लक आहे. त्यामुळे, पुणेकरांना पाणीटंचाईच्या संकटाला सामोरे जावे लागणार आहे. 

कुठे किती पाणीसाठा शिल्लक ?

खडकवासला - १. २१ टीएमसी.

पानशेत - २. ०२ टीएमसी.

वरसगाव - ३. २८ टीएमसी 

टेमघर  - ०. १९ टीएमसी.

     

सम्बन्धित सामग्री